KAFA

Bab 2 : عقيدة

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
KAFA
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang konsep 'عقيدة' dalam mata pelajaran KAFA. Kita akan faham dahulu maksud 'عقيدة' dan kepentingannya. Kemudian, kita akan meneroka kepercayaan dan mitos yang berkaitan dengannya. Kami juga akan mempelajari tentang jenis 'Dosa Besar' seperti sihir, ajaran sesat dan membunuh diri.

Akhir sekali, kita akan mengkaji prinsip 'عقيدة' dan bagaimana ia membentuk kepercayaan dan tindakan kita. Kita juga akan membincangkan kepentingan mempunyai 'عقيدة' yang kuat dalam kehidupan kita.