Bahasa Melayu

Bab 5 : Aspek Tatabahasa

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Bahasa Melayu
Dalam bab 'Aspek Tatabahasa' ini, pelajar akan belajar mengenai pelbagai topik penting dalam Bahasa Melayu. Pertama, pelajar akan mempelajari kesalahan tatabahasa yang sering dibuat dan cara untuk mengelakkannya. Pelajar juga akan belajar mengenai perbezaan antara ayat aktif dan ayat pasif, serta jenis-jenis ayat yang terdapat dalam Bahasa Melayu.

Selain itu, pelajar akan mempelajari tentang ayat tunggal dan ayat majmuk, kata majmuk, kata ganda, dan kata tugas. Pelajar juga akan belajar mengenai kata berimbuhan, kata kerja transitif dan tak transitif, serta kata adjektif. Pelajar akan diajar mengenai penjodoh bilangan, kata nama khas, dan kata nama am.

Selain itu, pelajar juga akan mempelajari tentang ayat susunan biasa dan songsang, kata ganti nama, sinonim dan antonim, serta penanda wacana. Dengan mempelajari topik-topik ini, pelajar akan dapat memahami dan menggunakan tatabahasa Bahasa Melayu dengan lebih baik.
Live tuition recordings
Recording
Format UASA

Tutor: Cikgu Alya

Rabu 05 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Penggunaan Kata Ganda

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 07 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Kata Pemeri

Tutor: Cikgu Alya

Rabu 29 May 2024 09:00 pm
Recording
Penggunaan Kata Pemeri

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 31 May 2024 08:00 pm
Recording
Kata Kerja

Tutor: Cikgu Izham

Rabu 22 May 2024 09:00 pm
Recording
Penggunaan Kata Hubung

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 24 May 2024 08:00 pm
Recording
Kata Ganti Nama Tunjuk dan Tempat

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 17 May 2024 08:00 pm
Recording
Kata Tanya

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 10 May 2024 08:00 pm
Recording
Ayat Aktif dan Ayat Pasif

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 03 May 2024 08:00 pm
Recording
Kata Ganti Nama

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 26 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Pengenalan kepada Kata Majmuk

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 19 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Pengenalan kepada Kata Adjektif

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 05 Apr 2024 08:00 pm
Recording
Pengenalan kepada Penjodoh Bilangan

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 29 Mar 2024 08:00 pm
Recording
Pengenalan kepada Kata Nama

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 22 Mar 2024 08:00 pm
Recording
Kata Majmuk

Tutor: Cikgu Irfan

Jumaat 22 Dec 2023 08:00 pm
Recording
Imbuhan Awalan

Tutor: Cikgu Izham

Rabu 19 Apr 2023 09:00 pm
Recording
Kata Pemeri

Tutor: Cikgu Izham

Isnin 29 Aug 2022 08:00 pm
Recording
Imbuhan Awalan

Tutor: Cikgu Izham

Isnin 18 Jul 2022 08:00 pm
Video