Sains

Bab 10 : Mesin

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang mesin.
Kita akan mulakan dengan memahami cara tuas berfungsi.
Kita akan belajar mengenal pasti beban, tumpu, dan daya pada tuil dengan melakukan aktiviti.
Kita juga akan membuat generalisasi tentang hubungan antara jarak beban dari titik tumpu dan daya yang diperlukan.

Seterusnya, kita akan belajar tentang mesin mudah dan mesin kompleks.
Kita akan menerangkan jenis dan kegunaan mesin mudah menggunakan contoh dan dengan melakukan aktiviti.
Kita juga akan belajar cara menyelesaikan masalah menggunakan dua atau lebih mesin mudah.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang baik tentang cara mesin berfungsi dan cara ia menjadikan hidup kita lebih mudah.