Mesin Ringkas dan Mesin Kompleks

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas dengan menjalankan aktiviti
  2. Menyelesaikan masalah dengan menggunakan dua atau lebih mesin ringkas
  3. Merumuskan maksud mesin kompleks
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang mesin ringkas dan mesin kompleks melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif