Sains

Bab 3 : Haiwan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang haiwan dan organ pernafasannya.
Kita akan mengenal pasti pelbagai jenis organ pernafasan yang dimiliki oleh haiwan dan mempelajari cara mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan mereka.
Kita juga akan belajar tentang vertebrata dan invertebrata.
Kita akan memahami maksud istilah ini dan memberi contoh haiwan yang dimiliki oleh setiap kumpulan.
Pada akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang cara haiwan bernafas dan pelbagai jenis haiwan yang wujud.