Organ Pernafasan Haiwan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti organ pernafasan haiwan
  2. Mengelaskan haiwan berdasarkan organ pernafasan
  3. Mengitlak terdapat haiwan yang mempunyai lebih daripada satu organ pernafasan
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang organ pernafasan haiwan melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif