Haiwan Vertebrata

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud haiwan vertebrata dan invertebrata
  2. Memberi contoh haiwan vertebrata dan invertebrata
  3. Mengelaskan haiwan vertebrata berdasarkan ciri khusus bagi mamalia, reptilia, amfibia, burung dan ikan
  4. Menjelaskan pemerhatian tentang haiwan vertebrata melalui lakaran, TMK, penulisan atau lisan secara kreatif
Nota Ringkas