Biologi

Bab 10 : Kelestarian Alam Sekitar

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab mengenai Kelestarian Alam Sekitar ini, kita akan mempelajari tentang ancaman kepada alam sekitar, seperti perubahan iklim, penebangan hutan, pencemaran, kehilangan biodiversiti dan pertumbuhan pesat populasi manusia. Kita juga akan meneroka konsep pemeliharaan, pemuliharaan, dan pemulihan ekosistem, memahami keperluan untuk mengekalkan, memulihara dan memulihkan keseimbangan alam semula jadi. Selain itu, kita akan membincangkan amalan yang menyumbang kepada kelestarian alam sekitar dan menjana idea tentang cara kami boleh menyumbang untuk memelihara alam sekitar. Akhir sekali, kita akan mentakrifkan teknologi hijau dan meneroka penggunaannya dalam memelihara alam sekitar. Kita juga akan membincangkan status keselamatan makanan di Malaysia.