Perniagaan

Bab 3 : Penetapan visi, misi dan objektif perniagaan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Perniagaan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pentingnya menetapkan visi, misi, dan objektif perniagaan. Visi merujuk kepada impian atau cita-cita jangka panjang perniagaan kita. Misi pula merangkumi tujuan dan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai visi tersebut. Objektif pula adalah matlamat yang spesifik dan boleh diukur yang perlu dicapai dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Kita juga akan membandingkan visi, misi, dan objektif beberapa perniagaan yang berbeza. Terdapat perniagaan yang bermotifkan untung (OBU) dan perniagaan yang bukan bermotifkan untung (OBBU). Kita akan melihat perbezaan dalam visi, misi, dan objektif di antara kedua-dua jenis perniagaan ini.

Selain itu, kita akan mempelajari ciri-ciri objektif sesebuah perniagaan. Objektif perlu spesifik dan boleh diukur agar kita dapat menilai pencapaian kita. Ciri-ciri ini diringkaskan dalam singkatan S-Spesific dan M-Measureable.

Akhir sekali, kita akan memahami tujuan penetapan visi, misi, dan objektif perniagaan sebagai panduan perniagaan. Visi membantu kita menentukan arah perniagaan kita, misi memberi fokus kepada tindakan yang perlu diambil, dan objektif memberi matlamat yang jelas untuk dicapai.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menetapkan visi, misi, dan objektif perniagaan kita sendiri dengan lebih baik. Ini akan membantu kita dalam merancang dan mencapai kejayaan dalam perniagaan kita.
Video