Pendidikan Islam

Bab 3 : Aqidah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang nama-nama Allah, Al-Muqaddim dan Al-Jabbaar, dan bagaimana memahami dan mengamalkan ajaran mereka dengan hormat dan konsisten. Kita juga akan mengkaji perkara-perkara yang boleh membatalkan iman kita dan cara mengelakkannya secara terhormat dan konsisten. Di samping itu, kita akan meneroka konsep ajaran sesat dan cara menjauhkan diri daripadanya secara hormat dan konsisten. Kami akan membincangkan maksud Al-Muqaddim dan Al-Jabbaar, serta memberikan dalil daripada nas-nas agama untuk menyokong pemahaman kita.