Fizik

Bab 1 : Pengukuran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Fizik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pengukuran dalam fizik. Kita akan mulakan dengan memahami kuantiti fizik, iaitu sifat yang boleh diukur. Contoh kuantiti fizik termasuk panjang, masa, dan jisim. Kita juga akan belajar tentang kuantiti asas, yang tidak boleh diterbitkan daripada kuantiti lain, dan kuantiti terbitan, yang diperoleh daripada gabungan kuantiti asas.

Seterusnya, kita akan meneroka penyiasatan saintifik. Kita akan belajar bagaimana untuk mentafsir graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik. Ini akan membantu kita memahami bagaimana perubahan dalam satu kuantiti mempengaruhi kuantiti yang lain. Kita juga akan mempelajari cara menganalisis graf untuk meringkaskan penyiasatan. Ini akan membolehkan kita membuat kesimpulan dan membuat ramalan berdasarkan data yang dikumpul.

Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang kuantiti fizik dan cara menganalisis penyiasatan saintifik menggunakan graf. Pengetahuan ini akan menjadi penting untuk melanjutkan pembelajaran dalam fizik.
Eksperimen
Video
Asas Jisim dan Spring
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Ayunan Bandul
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video