Kuantiti Fizik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan kuantiti fizik
  2. Menerangkan dengan contoh kuantiti asas dan kuantiti terbitan
  3. Memerihalkan kuantiti terbitan dalam sebutan kuantiti asas dan unit asas S.I.
  4. Menerangkan dengan contoh kuantiti skalar dan kuantiti vektor
Eksperimen
Asas Jisim dan Spring
Bahasa Melayu Bahasa Inggeris
Video
Latihan untuk topik ini