Penyiasatan Saintifik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mentafsir bentuk-bentuk graf untuk menentukan hubungan antara dua kuantiti fizik
  2. Menganalisis graf untuk mendapatkan rumusan siasatan
  3. Menjalankan penyiasatan saintifik dan menulis laporan lengkap melalui eksperimen bandul ringkas
Latihan untuk topik ini