Matematik

Bab 4 : Operasi Set

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang operasi set. Kita akan mulakan dengan memahami persilangan set, iaitu elemen sepunya antara dua set atau lebih. Kita juga akan belajar tentang penyatuan set, iaitu gabungan semua elemen daripada set yang berbeza. Akhir sekali, kita akan meneroka operasi gabungan set, di mana kita akan menentukan dan menerangkan persilangan set menggunakan perwakilan yang berbeza. Selain itu, kita akan belajar cara mencari pelengkap bagi persilangan set. Menjelang akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang operasi set dan cara menerapkannya dalam pelbagai senario.