Biologi

Bab 6 : Pembahagian Sel

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Biologi
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang pembahagian sel. Kita akan dapat menerangkan karyokinesis, iaitu pembahagian nukleus, dan sitokinesis, iaitu pembahagian sitoplasma. Kita juga akan belajar istilah seperti haploid, diploid, kromatin, kromosom homolog, kromosom bapa dan kromosom ibu. Seterusnya, kita akan mengkaji kitaran sel dan mitosis. Kita akan belajar tentang fasa berbeza kitaran sel, termasuk interfasa, fasa G1, fasa S, fasa G2, fasa M, mitosis dan sitokinesis. Kita juga akan menyusun peringkat mitosis dalam susunan yang betul. Seterusnya, kita akan meneroka meiosis dan memahami maksud meiosis dan mengenal pasti jenis sel yang mengalami meiosis. Akhir sekali, kita akan membincangkan isu-isu pembahagian sel mengenai kesihatan manusia. Kita akan dapat menerangkan kesan mitosis yang tidak normal terhadap kesihatan manusia, seperti tumor dan kanser. Kita juga akan menilai kesan meiosis yang tidak normal pada individu dengan Sindrom Down. Dengan mempelajari bab ini, kita akan mendapat pemahaman yang lebih baik tentang pembahagian sel dan kepentingannya dalam biologi dan kesihatan manusia.
Live tuition recordings
Recording
Meiosis & Effect on health

Tutor: Miss Aini

Jumaat 14 Jun 2024 09:00 pm
Recording
Bab 6 Pembahagian sel

Tutor: Miss Dira

Jumaat 22 Sep 2023 09:00 pm
Recording
Bab 6 Pembahagian sel

Tutor: Miss Dira

Isnin 18 Sep 2023 08:00 pm
Recording
Bab 6 Pembahagian sel (4)

Tutor: Miss Liang

Isnin 10 Jul 2023 08:00 pm
Recording
Bab 6 Pembahagian Sel (4)

Tutor: Miss Liang

Jumaat 07 Jul 2023 09:00 pm
Recording
Bab 6 Pembahagian sel (3)

Tutor: Miss Liang

Isnin 03 Jul 2023 08:00 pm
Recording
Bab 6 Pembahagian Sel (2)

Tutor: Miss Liang

Jumaat 30 Jun 2023 09:00 pm
Recording
Bab 6 Pembahagian Sel (1)

Tutor: Miss Liang

Isnin 26 Jun 2023 08:00 pm