Matematik Tambahan

Bab 10 : Nombor Indeks

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik Tambahan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang nombor indeks.
Nombor indeks digunakan untuk mengukur perubahan dalam pembolehubah tertentu dari semasa ke semasa.
Ia penting dalam ekonomi dan statistik kerana ia membantu kita memahami arah aliran dan membuat perbandingan.
Kami akan belajar cara mengira dan mentafsir nombor indeks, dan memahami kepentingannya dalam pelbagai konteks.
Selain itu, kami akan meneroka nombor indeks komposit, yang digunakan untuk mengukur perubahan dalam kumpulan pembolehubah yang berkaitan.
Menjelang akhir bab ini, kami akan dapat menentukan dan mentafsir nombor indeks dengan yakin, dan memahami aplikasi praktikalnya.