Sains

Bab 6 : Keelektrikan dan kemagnetan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Sains
Dalam bab 'Keelektrikan dan kemagnetan', kita akan belajar mengenai penjanaan tenaga elektrik. Kita akan mempelajari sumber tenaga yang boleh diperbaharui dan yang tidak boleh diperbaharui. Kita juga akan memahami bagaimana tenaga elektrik dihasilkan daripada pelbagai sumber tenaga dengan contoh-contoh yang diberikan.

Selain itu, kita akan belajar mengenai transformer. Kita akan menjalankan eksperimen untuk membina transformer injak naik dan injak turun. Kita juga akan berkomunikasi mengenai fungsi transformer dalam penggunaan peralatan elektrik di rumah.

Kemudian, kita akan mempelajari penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik. Kita akan memahami fungsi komponen dalam sistem penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik melalui lakaran visual. Kita juga akan mempelajari pembekalan elektrik dan sistem pendawaian elektrik di rumah melalui contoh-contoh yang diberikan.

Akhir sekali, kita akan belajar mengenai pengiraan kos dan penggunaan elektrik. Kita akan mendefinisikan maksud kecekapan tenaga dan menyenaraikan contoh teknologi yang berkonsepkan kecekapan tenaga. Dengan mempelajari bab ini, kita akan dapat memahami prinsip-prinsip asas dalam keelektrikan dan kemagnetan.