Year 1

element 02
Mathematics
Pendidikan Moral

Year 2

element 02
Pendidikan Moral
element 02
Tanggungjawab Saya dalam Keluarga 
element 02
Terima Kasih, Keluargaku 
element 02
Hemah Tinggi dalam Keluarga 
element 02
Keluarga yang Adil Hidup Sejahtera 
element 02
Sikap Rajin Amalan Keluarga 
element 02
Kerjasama Meringankan Beban Keluarga 

Year 3

element 02
Mathematics