Merumus kefahaman terhadap pemerintahan Khulafa Ar Rasyidin dan mengamalkan ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman terhadap pemerintahan kerajaan Umayyah dan mengamalkannya ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman terhadap pemerintahan kerajaan Abbasiyyah dan mengamalkannya ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
Merumus keunggulan tokoh empat mazhab dan mengamalkannya ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah