Form 4

element 02
Pendidikan Moral
element 02
Berperikemanusiaan Membentuk Masyarakat Sejahtera 
Berperikemanusiaan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Berperikemanusiaan untuk Kesejahteraan Masyarakat
element 02
Pengurusan Perbelanjaan Secara Beretika 

Form 5

element 02
Chemistry
element 02
Carbon Compounds 
Chemical Properties and Interchange Between Homologous Series
Chemical Properties and Interchange Between Homologous Series
Pendidikan Moral
element 02
Kerohanian Membentuk Individu Bermoral 
element 02
Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat 
Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat
Penggunaan Sumber dan Penyebaran Maklumat demi Kesejahteraan Sejagat
element 02
Berperikemanusiaan Pemangkin Kesejahteraan Global 
Berperikemanusiaan Ke Arah Kesejahteraan Global
Berperikemanusiaan Ke Arah Kesejahteraan Global
element 02
Pengurusan Kewangan Secara Beretika Menjamin Keharmonian Hidup 
element 02
Malaysia dalam Hubungan Antarabangsa