8: Tajwid: Bacaan Mad pada kadar 6 harakat

8  Bacaan Mad pada kadar 6 harakat

  • Hukum mad (مد) adalah salah satu hukum tajwid yang penting dalam pembacaan Al-Quran.
  • Hukum ini berkaitan dengan memperpanjang bacaan vokal panjang (harakah) dalam huruf-huruf hijaiyah tertentu. 
  • Hukum mad terdiri dari beberapa jenis berdasarkan jumlah harakah yang diperpanjang, seperti Mad Asli (2 harakah), Mad Far'i (2 hingga 6 harakah).
  • Huruf-huruf mad iaitu ( ا و ي ) pada kadar 2 hingga 6 harakat.

 

Mad Lazim Harfi
  • Kesemua huruf-huruf Mad Lazim Harfi yang 8 itu mesti dibaca enam harakat apabila ditemui di awal surah.
  • ن ق ص ع س ل ك م
  • Kesemua huruf-huruf Mad Lazim Harfi yang 8 itu mesti dibaca enam harakat apabila ditemui di awal surah. 

Contohnya:

الۤمۤ  الۤرۚ  طسۤ 
الۤمۤرۚ  طه  كۤهیعۤصۤ 

 

Mad Lazim Kalimi 
  • Mad Lazim Kalimi Musaqqal ini dibaca panjang 6 harakat sahaja. Begitu juga dengan semua jenis mad-mad lazim adalah dibaca 6 harakat sahaja kesemuanya.

Contohnya:

خَّةُ  ٱلطَّآمَّةُ   
لَضَآلُّونَ  تَحَٰٓضُّونَ  ضَآلًّا 

 

Mad Farq
  • Tanda Mad Farq adalah terdapat Hamzah istifham di hadapan perkataan dan huruf Mad selepasnya bertanda panjang.
  • Mad Farq ini dibaca dengan pemanjangan 6 harakat sahaja.

Contohnya:

قُلۡ ءَاۤلذَّكَرَیۡنِ  قُلۡ ءَاۤلذَّكَرَیۡنِ  ءَاۤللَّهُ