13: Riddah

13  Riddah
Maksud Riddah
 
 Berpaling atau Keluar dari agama Islam
 
Orang yang keluar dari agama Islam dihukum murtad
 
 
 
Bagaimana Riddah boleh berlaku
 
Iktikad( niat )     : Berniat hendak meninggalkan Islam.
 

Perkataan          :

1. Isytiharkan diri keluar daripada agama Islam

 2.  Mengatakan hukum Islam itu lapuk.

 

Perbuatan          :

1. Menganut agama selain daripada agama Islam.

2. Sujud kepada makhluk

 
 

 

Faktor Berlaku kepada Murtad
 
 • Pegangan agama yang lemah.
 • Jahil tentang akidah & hukum Islam.
 • Terpengaruh dengan agama bukan Islam.
 • Tiada bimbingan selepas memeluk Islam.
 

 

 

Kesan Seseorang Menjadi Murtad
 
 • Haram menerima harta pusaka daripada waris
 • Hartanya haram dipusakai oleh ahlinya yang Islam
 • Haram dikebumikan di perkuburan Islam.
 • Menjadi penghuni neraka selama-lamanya.
 • Tidak boleh jadi wali/ wakil akad nikah.
 

 

Cara Menangani Golongan Murtad
 
 • Beri nasihat agar bertaubat dan kembali kepada agama Islam
 • Beri bantuan dan perlindungan kepada golongan muallaf (yang baru memeluk Islam)
 • Menjelaskan keburukan dan kesan sampingan jika memilih jalan murtad

 

 

Hikmah Hukuman Bunuh kepada Golongan Riddah
 
 • Memberi amaran bahawa sebagai seorang Islam, haram hukumnya melakukan riddah(muurtad)
 • Menjaga imej agama Islam dari difitnah dan dipersendakan oleh golongan riddah
 • Mengukuhkan masyarakat Islam untuk tidak terpengaruh dengan murtad