Majlis Raja-Raja

 
7.2 Majlis Raja-Raja
 

Majlis Raja-Raja

  • ditubuhkan secara rasmi pada tahun 1948 bagi menggantikan Durbar.
  • dianggotai oleh sembilan orang raja Melayu dan empat orang Yang di-Pertua Negeri
  • tugas utama adalah melaksanakan pemilihan Yang di-Pertuan Agong
 

Sebelum Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

  • Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh Mesyuarat Pemilihan.
 

Semasa Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

  • Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang baharu
 

Selepas Pemilihan Yang di-Pertuan Agong

  • Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama Yang di-Pertuan Agong