Pembangunan atur cara dalam mikropengawal

3.2 Pembangunan atur cara dalam mikropengawal
 
  • Mengenal pasti fitur-fitur pada antara muka perisian pengaturcaraan 
  • Menghuraikan perkakasan yang akan digunakan bersama perisian pengaturcaraan
 
1. Fitur antara muka persian pengaturcaraan 
 
Fitur Penerangan
Sprite Imej grafik secara simulasi yang melakukan arahan yang diatur cara
Scripts area Kawasan yang digunakan untuk menempatkan blok atur cara bagi membentuk pengaturcaraan yang lengkap
Devices

Pemilihan pelbagai papan mikropengawal untuk digunakan 

Device library Koleksi papan mikropengawal 
Upload Memuat naik atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikropengawal
Blocks palette Mengandungi kategori blok
 
2. Kategori umu blok asas:
 
Kategori blok Penerangan
Control Menyenaraikan asas struktur kawalan jujukan, pilihan dan ulangan
Events Menyenaraikan perbuatan seperti mula, goncang atau tekan suis mengikut jenis papan mikropengawal yang digunakan
Pin Menyenaraikan kawalan pada pin papan mikropengawal untuk melakukan sesuatu arahan
Operators Mengandungi arahan operasi matematik dan gel logik seperti and, or dan not
 
12. Fitur antara muka perisian pengaturcaraan berasaskan grafik 
 
Fitur  Penerangan 
Script area Ruang blok atur cara yang bileh digabungkan menjadi satu arahan lengkap
Simulation area Menguji atur cara tanpa menyambungkan perkakasan
Download Memuat turun atur cara yang telah dibina ke dalam papan mikropengawal
Blocks palette Atur cara yang disusun dalam bentuk blok
 
3. Perkakasan untuk perisian pengaturcaraan
 
Perkakasan Fungsi
Papan mikropengawal Mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara yang dimuat turun ke dalamnya dan boleh menerima input, memproses dan mengeluarkan output
Suis tekan Memutuskan dan menyambungkan litar elektrik
Perintang tetap Mengehadlam arus elektrik
Pembaz Mengeluarkan isyarat dalam bentuk bunyi
LED Mengeluarkan isyarat dalam bentuk cahaya
Papan reka  Membuat sambungan litar dan komponen elektronik
Motor servo Membuat gerakan bersudut sehingga 360 darjah
Wayar Menyambungkan litar dari papan mikropengawal ke perkakasan lain
Klip buaya Menyambungkan litar dari papan mikropengawal ke perkakasan lain
Kabel USB Memuat turun atur cara ke papan mikropengawal