Menuju Baitullah

27  Menuju Baitullah

Perkataan Pinjaman Bahasa Arab:
 
Contoh
Kamus

قاموس

Khat

خط

Debu tayamum

دبو تيمم

Tawaf

طواف

Ustaz

استاذ

Hikmah

حکمه

Taubat

توبة

Taklimat

تعليمت

 
  • Tawaf bermula dari hajarulaswad.
  • Semasa tawaf, perlu memperbanyakkan zikir, istighfar dan juga berdoa kepada Allah SWT.
  • Mutawif (مُطَوِّف) ialah orang yang mengajar, mengurus dan memimpin jemaah serta hal-hal yang berkaitan dengan ibadah haji dan umrah.
 

Hikmah perlaksanaan haji dan umrah:

  • Menguji keimanan, keikhlasan dan kesabaran seseorang
  • Mendidik diri dengan sifat-sifat mahmudah