Kenali Saya

 
24   Kenali Saya
 
 

 

 
Kedudukan Penerangan Contoh
Di atas huruf alif
  • Kata dasar bermula dengan huruf alif (ا) dan di dahului dengan imbuhan awalan (دسک)

دأليه

Di bawah huruf alif
  • Kata dasar berasal daripada bahasa arab

إسلام

  • Perkataan yang bermula dengan 'e' tunggal

إي ـ داݢڠ

  • Kata sapaan

إيه

3/4 daripada garisan 
  • Perkataan berimbuhan (-an dan -i)

باچاءن

  • Kata nama khas

ءوڠ

  • Kata dasar daripada suku kata gabungan (ai, au, ui)

اءير

Setara dengan garisan
  • Kata dasar berasal daripada daripada bahasa Arab

وضوء

Berumah
  • Terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya

 ملائكة

  • Terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya

مسئله