Mengenal, membaca dan menulis perkataan yang mengandungi huruf hamzah dengan betul secara beradab dan istiqamah
Mengenal, membaca dan menulis perkataan tradisi dengan betul secara beradab dan istiqamah
Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Inggeris dengan betul secara beradab dan istiqamah
Mengenal, membaca dan menulis perkataan pinjaman Bahasa Arab dengan betul secara beradab dan istiqamah