Kenali Saya

24  Kenali Saya

Hamzah mempunyai 5 kedudukan:

 • Hamzah di atas huruf alif
 • Hamzah di bawah huruf alif
 • Hamzah 3/4 daripada garisan 
 • Hamzah setara dengan garisan
 • Hamzah berumah
 
Kedudukan Penerangan Contoh
Di atas huruf alif
 • Kata dasar bermula dengan huruf alif (ا) dan di dahului dengan imbuhan awalan (دسک)

دأليه

Di bawah huruf alif
 • Kata dasar berasal daripada bahasa arab

إسلام

 • Perkataan yang bermula dengan 'e' tunggal

إي ـ داݢڠ

 • Kata sapaan

إيه

3/4 daripada garisan 
 • Perkataan berimbuhan (-an dan -i)

باچاءن

 • Kata nama khas

ءوڠ

 • Kata dasar daripada suku kata gabungan (ai, au, ui)

اءير

Setara dengan garisan
 • Kata dasar berasal daripada daripada bahasa Arab

وضوء

Berumah
 • Terdapat huruf yang tidak boleh bersambung sebelumnya

 ملائكة

 • Terdapat huruf yang boleh bersambung sebelumnya

مسئله