Dakwah Nabi Muhammad SAW

19  Dakwah Nabi Muhammad SAW

 • Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah secara sulit selama 3 tahun
 • Berdakwah kepada kaum kerabat yang rapat dengannya
 • Diperintahkah oleh Allah agar berdakwah secara terang-terangan
 
Definisi Dakwah

Menyeru dan mengajak umat manusia untuk beriman dan taat kepada Allah SWT serta kembali ke jalan yang benar

 

Cara Nabi Muhammad SAW berdakwah:

Dakwah secara lisan

 • Nasihat
 • Tazkirah
 • Dialog
 • Bercerita
 • Berdebat

Dakwah secara perbuatan

 • Ziarah
 • Memberikan hadiah
 • Mengutuskan surat
 • Menghantar utusan
 • Berakhlak mulia
 

Tentangan kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW:

Fitnah

 • Nabi SAW dituduh sebagai gila, ahli sihir dan pendusta
 • Baginda didakwa sebagai pemecah belah masyarakat dan pemutus hubungan silaturrahim

Pemulauan

 • Menghalang aktiviti berjual beli dan semua bentuk komunikasi dengan kaum Muslimin termasuk perkahwinan
 • Kaum Muslimin mengalami kelaparan dan tertekan
 • Berlarutan hampir 3 tahun

Penyeksaan

 • Sebagai contoh, Sayidina Bilal bin Rabah telah dijemur di padang pasir dan diletakkan batu yang besar di atas dadanya

Pembunuhan

 • Sebagai contoh, Sayidina Yasir dan Sayidatina Sumayyah telah dibunuh dengan kejam
 

Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tentangan kaum Quraisy:

 • Sentiasa bersabar dengan ujian dan cabaran
 • Bergantung harap kepada Allah dan tidak pernah berputus asa 
 • Prihatin iaitu mengutamakan kaum keluarga dalam berdakwah
 • Berjiwa besar iaitu sentiasa berhikmah dan tidak pernah berdendam
 

Akhlak Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah:

 • Optimis terhadap janji dan bantuan daripada Allah SWT
 • Seorang pendakwah penyayang
 • Seorang pemaaf