Merumus iktibar penerimaan masyarakat Yathrib terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW melalui Perjanjian Aqabah pertama dan kedua secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW secara beradab dan istiqamah
Merumus iktibar dan meneladani keperibadian Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah secara beradab dan istiqamah