Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW

 
18   Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW
 
 • Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanan baginda dalam kehidupan dan dakwah
 • Para rasul mempunyai pemikiran yang kritis
 • Merancang strategi dakwah dengan berkesan
 
Definisi Fatanah

Bijaksana, berakal budi dan pandai.

 
 

 

 
Peristiwa perletakan batu hajarulaswad
 • Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan hajarulaswad di tempat asalnya.
 
Strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW
 • Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah
 
Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj (Ansar)
 • Tindakan ini menjadikan semua kaum Muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh
 
Membentuk Piagam Madinah
 • Mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah
 
Usahawan yang unggul
 • Nabi Muhammad SAW jujur dan bijaksana dalam menguruskan perniagaan.
 • Hal ini menyebabkan baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain
 
Meneladani sifat fatanah Nabi Muhammad SAW
 
 • Berusaha mendamaikan persengketaan
 • Merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan
 • Utamakan perpaduan dan kesepakatan
 • Merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya
 • Berusaha gigih dan tekun untuk berjaya