Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW

18  Kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW

 • Nabi Muhammad SAW sentiasa menggunakan kebijaksanan baginda dalam kehidupan dan dakwah
 • Para rasul mempunyai pemikiran yang kritis
 • Merancang strategi dakwah dengan berkesan
 
Definisi Fatanah

Bijaksana, berakal budi dan pandai.

 

Keunggulan sifat fatanah Nabi Muhammad SAW:

Peristiwa perletakan batu hajarulaswad

 • Nabi Muhammad SAW mencadangkan agar setiap pembesar kabilah memegang setiap bucu kain untuk meletakkan hajarulaswad di tempat asalnya.

Strategi berhijrah Nabi Muhammad SAW

 • Nabi Muhammad SAW tidak menggunakan jalan biasa yang digunakan oleh masyarakat Arab untuk berhijrah ke Madinah

Mempersaudarakan kaum Aus dan Khazraj (Ansar)

 • Tindakan ini menjadikan semua kaum Muslimin bersatu padu dan digeruni oleh musuh

Membentuk Piagam Madinah

 • Mengandungi prinsip penting hubungan penduduk Madinah

Usahawan yang unggul

 • Nabi Muhammad SAW jujur dan bijaksana dalam menguruskan perniagaan.
 • Hal ini menyebabkan baginda memperoleh keuntungan yang lebih berbanding usahawan yang lain
 

Meneladani sifat fatanah Nabi Muhammad SAW:

 • Berusaha mendamaikan persengketaan
 • Merancang sesuatu dengan teliti sebelum melakukan pekerjaan dan tugasan
 • Utamakan perpaduan dan kesepakatan
 • Merangka peraturan dan berusaha untuk mematuhinya
 • Berusaha gigih dan tekun untuk berjaya