Malaikat

2.3  Malaikat
 
 
Dalam subtopik ini, para pelajar akan dikenalkan dengan Malaikat yang setia serta tugas-tugas para malaikat.
 
 • Hukum beriman dengan malaikat: wajib
 • Malaikat adalah makhluk yang dicipta daripada cahaya.
 • Tidak berjantina, mempunyai tugasan yang pelbagai, sentiasa taat dan patuh kepada perintah Allah.
 • Bilangan malaikat terlalu banyak.
 • Malaikat yang wajib diketahui ada sepuluh.
 
Nama-nama malaikat yang wajib diketahui:
 
 1. Jibrael: Menyampaikan wahyu.
 2. Mikael: Menurunkan hujan dan rezeki.
 3. Israfil: Meniup sengkakala.
 4. Izrael: Mencabut nyawa.
 5. Raqib: Mencatat amalan baik.
 6. 'Atid: Mencatat amalan buruk.
 7. Ridhuan: Menjaga syurga.
 8. Malik: Menjaga neraka.
 9. Mungkar: Menyoal orang mati di alam kubur.
 10. Nangkir: Menyoal orang mati di alam kubur.
 
Tindakan yang membuktikan keimanan terhadap malaikat:
 
Jibril.
 
 • Sentiasa membaca Al-Quran.
 
Izrael.
 
 • Menziarahi orang sakit.
 
Israfil.
 
 • Bersikap sederhana dalam kehidupan.
 
Mikael.
 
 • Sentiasa bersyukur, bersedekah dan membantu orang lain.
 
Mungkar dan Nangkir.
 
 • Menziarahi kubur.
 
Raqib.
 
 • Sentiasa melakukan kebaikan.
 
'Atid.
 
 • Menjauhi dosa dan maksiat.
 
Ridhuan dan Malik.
 
 • Berusaha untuk menjadi ahli syurga.
 • Menghindari perbuatan ahli neraka.