Konsep Istinjak Selain Daripada Air

 
Dalam subtopik ini, para pelajar akan memahami konsep beristinjak selain daripada air untuk membersihkan diri.
 
3.1  Konsep Istinjak Selain Daripada Air
 
Soalan: Jika tiada air, adakah cara lain untuk beristinjak?
 
Jawapan: Ada. Cara lain beristinjak ialah dengan menggunakan air mutlak dan benda-benda kesat.
 
Alat-alat untuk beristinjak:
 
1. Air mutlak.
 

2. Benda-benda kesat.

 • Kain.
 • Kertas.
 • Batu.
 • Kertas tisu.
 • Daun-daun kering.
 • Kulit kayu.
 
Info: Istinjak menggunakan air adalah lebih afdal. 
 
Ciri-ciri alat beristinjak.
 
 1. Benda-benda kesat (batu,kertas).
 2. Bukan benda dimuliakan (makanan).
 3. Bersih dan suci (bukan benda kotor seperti najis dan darah).
 4. Boleh menghilangkan najis (bukan benda licin seperti plastik dan kaca).
 
Syarat-syarat beristinjak selain air.
 
 • Najis tidak beralih dari tempat asal.
 • Najis masih belum kering.
 
Cara-cara beristinjak selain air.
 
 1. Sapu qubul dan dubur dengan benda kesat.
 2. Sapu dengan tiga kali sapuan.
 3. Setiap sapuan menggunakan benda kesat yang baharu.
 
Kepentingan beristinjak selain air.
 
 • Mudah didapati.
 • Sebagai pilihan selain air.
 
Info: Boleh menggunakan seketul batu yang mempunyai tiga permukaan yang berbeza.
 
Rumusan
Cara istinjak lebih afdal menggunakan benda kesat dahulu sebelum menggunakan air. 
 
Dalam subtopik ini, para pelajar akan mempelajari syarat wajib dan syarat sah solat.