Membaca Surah An-Nas

 
Dalam subtopik ini, murid-murid akan mengenali dan membaca Surah An-Nas sehingga lancar.
 
1.1  Membaca Surah An-Nas
 

Surah An-Nas:

 

 
  • Surah An-Nas adalah surah yang terakhir dalam Al-Quran, iaitu surah yang ke-114.
  • Sifat was-was manusia berpunca daripada jin dan manusia itu sendiri.
  • Was-was adalah perasaan kurang yakin yang sering mengganggu manusia dalam menunaikan ibadah.
 
Rumusan
 
Membaca surah An-Nas dapat menghindarkan perasaan was-was, khususnya dari godaan syaitan dan manusia.