Bacaan Hamzah Wasal

1.14  Bacaan Hamzah Wasal
 
  • Di dalam subtopik ini membincangkan bacaan hamzah wasal dan contoh contoh ayatnya. 
 
 Bacaan pada Hamzah Wasal
 

اَلتِّينِ <<== ٱلتِّينِ

اَلۡفَجۡرِ<<== ٱلۡفَجۡرِ

ٱدۡخُلُواْ <<== اُْدۡخُلُواْ

اِهۡدِنَا <<== ٱهۡدِنَا

اِرۡحَمۡنَا <<== ٱرۡحَمۡنَا
 

 
Tips Membaca Hamzah Wasal
 

Semua tanda ٱل perlu dibaca baris atas

Contoh: 

 \(\rightarrow\) dibaca sebagai azzakat

 \(\rightarrow\) dibaca sebagai almukminun

 \(\rightarrow\) dibaca sebagai alard

 

Selain tanda ٱل yang bertemu dengan huruf ketiga (tanda baris depan), perlu dibaca baris depan

Contoh:

 \(\rightarrow\) dibaca seperti uqtulu

  \(\rightarrow\) dibaca seperti ud u'

 

 

Selain tanda ٱل yang bertemu dengan huruf ketiga (tanda baris atas; perlu dibaca baris atas) dan (tanda baris bawah; perlu dibaca baris bawah)

Contoh:

 \(\rightarrow\) dibaca seperti ibtigha

 \(\rightarrow\) dibaca seperti astaghfir