Bacaan Huruf Bertasydid

1.6  Bacaan Huruf Bertasydid
 
  • Subtopik ini membincangkan tentang huruf berstaydid, contoh bacaan huruf bertasydid, kalimah Al - Jalalah dan contoh huruf hijaiyah lain berstasydid. 
 
Huruf Bertasydid
 

Tasydid adalah suatu tanda baca [harakat] yang berbentuk huruf w atau seperti kepala dari huruf sin (س) yang diletakkan di atas huruf arab

Dibaca dengung dengan kadar 2 harkat.

 
 
 Contoh bacaan huruf bertasydid :

 إِنّا

 مِنَّا

وَلَٰكِنّ

 نّ

 وَأَمَّا

 مِمَّا يَأْكُلُ  ثُمَّ لَتُسْئلُنَّ

 مّ

 
Kalimah Al-Jalalah
 

Huruf ل pada kalimah Al-Jalalah (الله) mempunyai tanda tasydid dan baris fathah di atasnya.

Kadar bacaannya adalah 2 harakat. 

 
 
Contoh lafaz Al- Jalalah :

Jika huruf sebelumnya berbaris fathah atau dhommah, maka huruf lam dilafaz dengan tebal (targhliz).

  • وَٱلَّلُه

  • وَجۡهُ ٱلَّلِه

  •  ُقلْ هُوَ ٱلَّلُه                     

 ـــــَـــــ + ٱللّه 

                   ـــــُــــــ + ٱللّه           

Jika huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf lam dilafaz dengan  tipis  (tarqiq).

  •  بِِٱلَّلِهِ

  • مِن دُونِ ٱلَّلِهِ

  • بِذِكۡرِ ٱلَّلِه 

   ـــــِـــــ + ٱللّه                                                   

 
Contoh Huruf Hijaiyah Lain Bertasydid

 سَحَّارٍ

 خَفَّتۡ

 رَبِّ

 سِجِّيلِ

 يَدُعُّ

 تَطَّلِعُ

 وَعَدَّدهَ

 تَُسُّونَهُمۡ

 وَذُرِّيَّٰتِهِمۡ