Bacaan Mad 

1.10  Bacaan Mad 
 
  • Di dalam subtopik ini membincangkan keadaan terjadinya bacaan mad silah qosiroh, mad siloh towilah, mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil dan mad lazim kalimi, cara bacaan mereka dan contoh bacaan. 
 
Mad Silah Qosiroh 
 

Terjadi apabila Ha Dhamir bertemu dengan selain huruf hamzah Qata'. Ada tanda wau kecil dan ya' kecil.

Cara bacaan 2 harakat

 
 
Contoh Bacaan Mad Silah Qosiroh
 

 
Sumber : KSSM Buku Teks Tahun 1
 
 
Mad Silah Tawilah
 

Terjadi apabila Ha’ dhomir terletak di antara dua huruf berbaris bertemu dengan huruf hamzah pada dua kalimah berlainan.

Cara bacaannya ialah 4 atau 5 harakat.

 
 
Contoh Bacaan Mad Silah Tawilah
 

 
Sumber : KSSM Buku Teks Tahun 1