Bacaan Ketika Waqaf

 
1.13   Bacaan Ketika Waqaf
 
  • Di dalam subtopik ini membincangkan keadaan terjadinya bacaan pada ta marbutah, waqaf pada nun shaddah, waqaf pada fathahtain, waqaf pada qalqalah bertasydid dan waqaf pada dua huruf sakinah tanpa tanwin.
 
Waqaf pada Ta Marbutah 
 

ننْ <<== نّ (dengung 2 harakat)

 
 
Waqaf pada Ta Marbutah
 

حَامِيَهۡ <<== حَامِيَةٗ

بِٱلۡمَغۡفِرَهۡ <<== بِٱلۡمَغۡفِرَةِ

 
 
Waqaf pada Nun Shaddah
 

ننْ <<== نّ (dengung 2 harakat)

 
 
Waqaf pada Nun Shaddah
 

Sumber :KSSM Buku Teks Tahun 1
 
 

 

 
Waqaf pada Fathahtain
 

ءَا = ءً

 ىاَ = ىاً

Dibaca panjang 2 harakat

 
 
Imej menunjukkan tajuk ‘WAQAF PADA FATHATHAIN’ di bahagian atas dengan logo Pandai di atasnya. Di bawah tajuk tersebut, terdapat tiga kotak yang disusun secara mendatar dan bernombor 1, 2, dan 3. Setiap kotak mengandungi teks Arab: 1. مَعْرُوفًا 2. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ 3. يَسِيرًا Anak panah menghubungkan tajuk dengan setiap kotak.
 
Waqaf pada Qalqalah Bertasydid
 

وَتَبْبْ <<== وَتَبَّ

Dibaca dengan bacaan qalqalah dibunyikan sedikit lembut.

 
 

 

 
Contoh Bacaan pada Qalqalah Bertasydid
 

Sumber : KSSM Buku Teks Tahun 1
 
 
Waqaf pada Huruf Sakinah Tanpa Tanwin
 

ٱلۡعُسۡرْ <<== ٱلۡعُسۡرَ

ٱلۡفَجۡرۡ  <<== ٱلۡفَجۡرِ 

 وَٱلۡفَتۡحۡ <<== وٱَلفۡتَحُ  

 
 
Waqaf pada Huruf Sakinah Tanpa Tanwin
 

ٱلرَّجۡعِ 

ٱلسِّحۡرَ

فَوۡقَهُمۡ صَٰٓفَّٰتٖ وَيَقۡبِضۡنَ