Wudhu

4.3  Wudhu
 
  • Dalam subtopik ini, akan membincangkan mengenai pengertian wudhu, tujuan wudhu, hikmah wudhu, rukun wudhu, perkara makruh ketika berwudhu dan perkara yang membatalkan wudhu.
 
Pengertian Wudhu
 
Perbuatan meratakan air pada anggota tertentu beserta dengan niat
 
 
Tujuan Wudhu
 

Wajib berwuhu
1. Solat
2. Menyentuh Al-Quran
3. Tawaf

Sunat berwudhu
1. Sebelum tidur
2. Menuntut ilmu
3. Membaca Al- Quran
4. Masuk ke masjid
5. Mengawal kemarahan

 
 
Hikmah Wudhu
 

1. Menunjukkan kepatuhan kepada perintah Allah
2. Memastikan diri sentiasa menjaga kebersihan rohani dan jasmani

 
 
Rukun Wudhu 
 

1. Bersugi (sunat dilakukan)
2. Membaca Basmallah (sunat dilakukan)
3. Mambasuh tangan hingga pergelangan tiga kali (sunat dilakukan)
4. Berkumur kumur tiga kali(sunat dilakukan)
5. Memasukkan air kedalam hidung 3 kali (sunat dilakukan)
6. Berniat ketika membasuh muka (wajib dilakukan)
7. Membasuh muka 3 kali (wajib dilakukan)
8. Membasuh tangan hingga ke siku 3 kali (wajib dilakukan)
9. Menyapu sebahagian kepala 3 kali (wajib dilakukan
10. Membasuh telinga 3 kali (sunat dilakukan)
11. Membasuh kaki hingga ke buku lali 3 kali (wajib dilakukan)
12. Tertib (wajib dilakukan)
13. Membaca doa (sunat dilakukan)

 
 
Perkara Makruh ketika Berwudhu
 
1. Bercakap
2. Berlebihan menggunakan air
3. Mendahulukan anggota kiri
4. Meminta orang lain membasuhkan anggota wudhu tanpa keuzuran
 
 
Perkara yang Membatalkan Wudhu
 
1. Keluar sesuatu dar qubul dan dubur 
2. Tidur yang tidak tetap punggung
3. Hilang akal seperti mabuk atau pitam
4. Bersentuh kulit lelaki dan perempuan yang bukan mahram
5. Menyentuh qubul atau dubur dengan tapak tangan