Solat Fardhu

4.4  Solat Fardhu
 
  • Dalam subtopik ini, akan membincangkan mengenai pengertian solat, waktu waktu solat dan kepentingan menunaikan solat 5 waktu.
 
Pengertian solat
 
1. Solat ialah perkataan dan perbuatan tetentu yang dimulai dengan taklbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
 
 
Waktu Waktu Solat
 

1. Solat subuh 2 rakaat
- Mula terbit matahari fajar sodiq
- Berakhir ketika terbit matahari

2. Solat zuhur 4 rakaat
- Mula ketika gelincir dan terbentuknya sedikit bayang bayang
- Berakhir ketika bayang bayang sama panjang dengan objeknya

3. Solat Asar 4 rakaat
- Mula ketika bayang bayang panjang daripada objeknya
- Berakhir ketika terbenam matahari

4. Solat maghrib 3 rakaat 
- Mula ketika terbenam matahari
- Berakhir ketika hilang cahaya disebelah langit barat

5. Solat isyak 4 rakaat
- Bermula ketika hilang cahaya merah disebelah langit barat
- Brerakhir ketika terbit fajar sadiq

 
 
Kepentingan Menunaikan Solat 5 Waktu
 

1. Bukti keimanan kepada Allah
2. Mendapat pahala dan menguatkan iman
3. Membentuk akhlak mulia
4. Menghapuskan dosa
5. Memproleh ketenangan
6. Mendisiplinkan diri