Rukun Islam Sebagai Pegangan dan Asas dalam Kehidupan  Seharian

3.2  Rukun Islam Sebagai Pegangan dan Asas dalam Kehidupan  Seharian
 
  • Dalam subtopik ini akan diterangkan mengenai rukun islam, kepentingan rukun islam dan cara untuk kita menjadi seorang muslim yang taat.
 
 
Rukun Islam ada 5 iaitu
 
1. Mengucap 2 kalimah syahadah
2. Medirikan solat 5 waktu
3. Berpuasa di bulan Ramadhan
4. Mengeluarkan zakat
5. Menunaikan haji ke Mekah bagi yang mampu
 
 
Kepentingan Rukun Islam
 
1. Menyembah hanya kepada Allah
2. Mentaati perintah Allah dan Rasul
3. Berakhlak mulia
4. Melatih diri bersabar
5. Menyihatkan tubuh badan
6. Tanda bersyukur
7. Memupuk sikap suka membantu 
8. Menghubungkan silaturrahim
 
 
Cara Menjadi Muslim yang Taat.
 

1. Syahadah
- Melancarkan syahadah
- Memahami dan mengamalkannya

2. Solat
- Belajar solat dengan sempurna
- Tidak meninggalkan solat

3. Berpuasa
- Melatih diri bersabar
- Menjaga pemakanan

4. Zakat
- Selalu bersedekah
- Memupuk sifat suka membantu 

5. Haji
- Menabung darii kecil
- Belajar tentang haji