Rukun Iman Sebagai Pegangan dan Asas dalam Kehidupan  Seharian

 
3.1  Rukun Iman Sebagai Pegangan dan Asas dalam Kehidupan  Seharian
 
  • Dalam subtopik ini akan diterangkan mengenai maksud iman, maksud rukun iman, rukun iman dan kepentingan rukun iman.
 
 
Maksud Iman
 
Meyakini dengan hati, menyebut dengan lidan dan membuktikan dengan amalan.
 
 
 
Maksud Rukun Iman
 
Perkara asas kepada semua umat islam. Umat islam wajib mempercayainya dan jika tidak, maka akidahnya boleh rosak. 
 
 
 
Rukun Iman
 
1. Beriman kepada Allah
2. Beriman kepada para malaikat
3. Beriman kepada kitab kitab
4. Beriman kepada para Rasul
5. Beriman kepada Hari Kiamat
6. Beriman kepada Qada' dan Qadar
 
 
 
Kepentingan Rukun Iman
 
1. Menyembah Allah yang Maha Esa
2.Taat perintah Allah dan Rasul
3. Menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup 
4.Berakhlak mulia dengan mencontohi Rasul
5. Berhati hati dalam tindakan
6. Redha dan syukur dalam setiap perkara
7. Hidup dirahmati dan dikasihi Allah