باب ٥: ادب کچينتاءن کڤد نݢارا

ادب کچينتاءن کڤد نݢارا

5.2

 

ستياڤ انسان واجب ممڤرتاهنكن نڬارا دري سبارڠ عناصير جاهت يڠ مڠنچم كهرمونيان

ڤڠنلن ادب كچينتأن كڤد نڬار

١. مڠحرمتي اوندڠ٢ يڠ تله دتتڤكن

٢. طاعة كڤد ڤميمڤين

٣. مماتوهي روكون نڬارا

٤. ممڤوڽاءي كسدرن سيۏيق دان كورڬنڬارأن

ادب كچينتأن كڤد نڬارا

١. سنتياس مندواكن كسجهترأن نڬارا

٢. مڠحرمتي دان مڽمبوت هاري كمرديكأن نڬارا

٣. كسدرن اونتوق ممڤلاجري سجاره نڬارا

٤. مڠحرمتي كدولتن نڬارا
 

چارا منيڠكتكن راس چينتا كڤد نڬارا

١. سڠڬوڤ بركوربن دمي كسجهترأن نڬارا دان رعيت

٢. براس بڠڬ مڠڬوناكن ايدينتيتي نڬارا

٣. بروسها منيڠكتكن كماجوان نڬارا

چيري اورڠ يڠ منچينتاي نڬارا

١. نڬارا دسانجوڠ دان دسڬاني ڤيهق لوار

٢. رعيت هيدوڤ دڠنن امان داماي

٣. تياد عناصير لوار داڤت مماتهكن سماڠت رعيت

كبايكن منچينتاي نڬارا