Proses Pilihan Raya Umum Pertama

 
8.2   Proses Pilihan Raya Umum Pertama
 
 • Diadakan untuk merintis jalan ke arah kemerdekaan.
 • Pengisytiharan dibuat oleh Sri Donald MacGillivray.
 • Proses bermula bila tetapan bilangan ahli MPP, penentuan sempadan, pendaftaran pengundi, penamaan calon, mengadakan kempen, mengundi, kiraan undi dan umumkan keputusan.
 
Rundingan Sebelum pilihan Raya Umum
 
 • Dua bentuk penyata susunan MPP dikeluarkan:
  • Bentuk A dan Bentuk B
  • Kedua-dua bentuk mempunyai:
   • Seorang Speaker.
   • 3 orang ahli dilantik.
   • 11 orang wakil negeri.
   • 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu.
   • 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti.
   • 2 orang ahli rasmi (Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi).
  • Bentuk A memilih 60 orang melalui pilihan raya manakala Bentuk B memilih 44 orang dan 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi.
  • Tempoh pilihan raya Persekutuan bagi Bentuk A adalah tidak lewat daripada bulan November 1954.
  • Bentuk B tidak tetapkan tarikh atau masa tertentu.
  • Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih Bentuk A.
  • Jawatankuasa Pilihan Raya memilih Bentuk B.
  • Tunku Abdul Rahman bersama Tan Cheng Lock, T.H Tan dan Dato' Abdul Razak Hussein berangkat ke London.
  • Tujuannya untuk menentukan tiga perlima bilangan anggota MPP.
  • Hendaklah dipilih melalui pilihan raya.
  • Di London, dengan pertolongan Lord Ogmore, Tunku berjaya bertemu dengan ahli Parti Konservatif dan Parti Liberal.
  • Pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Lyttelton, Setiausaha Tanah Jajahan British.
  • Namun gagal mendapatkan rundingan tiga perlima ahli.
  • Akhirnya ahli MPP seramai 52 orang dipilih melalui pilihan raya.
  • Perkara ini dipersetujui oleh British dan Parti Perikatan.
 
Proses Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955
 
 • 26 April 1954,
  • Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan.
  • Berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya.
 • Ogos 1954,
  • Rang Undang-Undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan.
 • Oktober 1954,
  • Pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober di seluruh Tanah Melayu.
  • Manakala di Terengganu bermula 29 Okt 1954.
  • Syarat Pengundi
   • Warganegara PTM
   • Berumur 21 tahun ke atas
   • Individu yg tinggal di PTM dalam tempoh 6 bulan terdahulu (dari tarikh 17 Okt 1954 / 28 Okt 1954 bg Terengganu) layak untuk memohon sebagai pengundi.
 • 15 Jun 1955,
  • Penamaan calon.
  • Syarat untuk jadi calon
   • Warganegara PTM.
   • Umur 21 tahun ke atas.
   • Telah tinggal di PTM dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon.
   • Berpengetahuan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.
 • Kempen pilihan raya selama 45 hari.
 • 27 Juali 1955, Mengundi.
 • Peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan.
 • Keputusan.
 

 

 
Laporan Pilihan Raya MPP Tanah Melayu 1955
 
 • Mengandungi maklumat tentang urusan pemilihan, peraturan dan tindakan yang perlu diambil bagi menghadapi pilihan raya.
 • Laporan ini menggariskan langkah bagi mentadbir perjalanan pilihan raya, pembahagian kawasan, pendaftaran calon dan pengundi serta nama-nama calon dan parti yang bertanding.
 
Pilihan Raya awal di Sabah
 
 • 16 Disember 1962
  • Dibawah Local Goverment Elections Ordinance.
  • Untuk 118 kawasan (ward) di pihak berkuasa tempatan.
  • Setiausaha Kolonial bagi kerajaan tempatan selaku Penguasa Pilihan Raya bertanggungjawab menjalankan pilihan raya tersebut.
  • Seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan.
  • Calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding.
 
Pilihan Raya Awal di Sarawak
 
 • 1956, diadakan sebagai persediaan awal ke arah berkerajaan sendiri.
 • Kawasan pilihanraya
  • Kuching Municipal Council (KMC)
   • Dibahagikan 9 kawasan
   • William Tan dipilih Pengerusi pertama KMC
   • Ong Kee Hui sbg Timbalan
  • Sibu Urban District Council (SUDC) (1957)
   • Sibu dibahagikan 9 kawasan
   • Ting Chew Huat sbg pengerusi
   • John Loo Ling Chong Timbalan
 • Tindakan mengadakan pilihan raya mendapat sambutan baik dari rakyat pelbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan.
 

 

 
Imej ini menunjukkan carta alir yang menggambarkan peringkat dalam pilihan raya kecil di Malaysia. Terdapat enam kotak yang disusun dalam bentuk bulatan, masing-masing dihubungkan dengan anak panah. Kotak-kotak tersebut mengandungi teks berikut: 1. Pengeluaran Writ 2. Penamaan Calon 3. Kempen Pilihan Raya 4. Pengundian 5. Penjumlahan Rasmi Undi 6. Pengumuman Keputusan Pilihan Raya Di tengah-tengah bulatan, terdapat teks ‘Peringkat Dalam Pilihan Raya Kecil di Malaysia’. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai’.
 

 

 

Proses Pilihan Raya Umum Pertama

 
8.2   Proses Pilihan Raya Umum Pertama
 
 • Diadakan untuk merintis jalan ke arah kemerdekaan.
 • Pengisytiharan dibuat oleh Sri Donald MacGillivray.
 • Proses bermula bila tetapan bilangan ahli MPP, penentuan sempadan, pendaftaran pengundi, penamaan calon, mengadakan kempen, mengundi, kiraan undi dan umumkan keputusan.
 
Rundingan Sebelum pilihan Raya Umum
 
 • Dua bentuk penyata susunan MPP dikeluarkan:
  • Bentuk A dan Bentuk B
  • Kedua-dua bentuk mempunyai:
   • Seorang Speaker.
   • 3 orang ahli dilantik.
   • 11 orang wakil negeri.
   • 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu.
   • 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti.
   • 2 orang ahli rasmi (Setiausaha Pertahanan dan Setiausaha Ekonomi).
  • Bentuk A memilih 60 orang melalui pilihan raya manakala Bentuk B memilih 44 orang dan 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi.
  • Tempoh pilihan raya Persekutuan bagi Bentuk A adalah tidak lewat daripada bulan November 1954.
  • Bentuk B tidak tetapkan tarikh atau masa tertentu.
  • Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih Bentuk A.
  • Jawatankuasa Pilihan Raya memilih Bentuk B.
  • Tunku Abdul Rahman bersama Tan Cheng Lock, T.H Tan dan Dato' Abdul Razak Hussein berangkat ke London.
  • Tujuannya untuk menentukan tiga perlima bilangan anggota MPP.
  • Hendaklah dipilih melalui pilihan raya.
  • Di London, dengan pertolongan Lord Ogmore, Tunku berjaya bertemu dengan ahli Parti Konservatif dan Parti Liberal.
  • Pada 14 Mei 1954, Tunku Abdul Rahman berjaya mengadakan rundingan dengan Oliver Lyttelton, Setiausaha Tanah Jajahan British.
  • Namun gagal mendapatkan rundingan tiga perlima ahli.
  • Akhirnya ahli MPP seramai 52 orang dipilih melalui pilihan raya.
  • Perkara ini dipersetujui oleh British dan Parti Perikatan.
 
Proses Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan 1955
 
 • 26 April 1954,
  • Suruhanjaya Penentuan Sempadan Kawasan ditubuhkan.
  • Berjaya membentuk 52 kawasan pilihan raya.
 • Ogos 1954,
  • Rang Undang-Undang diluluskan bagi membolehkan pilihan raya diadakan.
 • Oktober 1954,
  • Pendaftaran pengundi mulai 18 Oktober di seluruh Tanah Melayu.
  • Manakala di Terengganu bermula 29 Okt 1954.
  • Syarat Pengundi
   • Warganegara PTM
   • Berumur 21 tahun ke atas
   • Individu yg tinggal di PTM dalam tempoh 6 bulan terdahulu (dari tarikh 17 Okt 1954 / 28 Okt 1954 bg Terengganu) layak untuk memohon sebagai pengundi.
 • 15 Jun 1955,
  • Penamaan calon.
  • Syarat untuk jadi calon
   • Warganegara PTM.
   • Umur 21 tahun ke atas.
   • Telah tinggal di PTM dan tinggal dalam tempoh 12 bulan sebelum hari penamaan calon.
   • Berpengetahuan dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Melayu.
 • Kempen pilihan raya selama 45 hari.
 • 27 Juali 1955, Mengundi.
 • Peti undi dibawa ke pusat pengiraan undi dan proses pengiraan undi dilakukan.
 • Keputusan.
 

 

 
Laporan Pilihan Raya MPP Tanah Melayu 1955
 
 • Mengandungi maklumat tentang urusan pemilihan, peraturan dan tindakan yang perlu diambil bagi menghadapi pilihan raya.
 • Laporan ini menggariskan langkah bagi mentadbir perjalanan pilihan raya, pembahagian kawasan, pendaftaran calon dan pengundi serta nama-nama calon dan parti yang bertanding.
 
Pilihan Raya awal di Sabah
 
 • 16 Disember 1962
  • Dibawah Local Goverment Elections Ordinance.
  • Untuk 118 kawasan (ward) di pihak berkuasa tempatan.
  • Setiausaha Kolonial bagi kerajaan tempatan selaku Penguasa Pilihan Raya bertanggungjawab menjalankan pilihan raya tersebut.
  • Seramai 202 calon bertanding bagi 118 kawasan.
  • Calon di 53 kawasan menang tanpa bertanding.
 
Pilihan Raya Awal di Sarawak
 
 • 1956, diadakan sebagai persediaan awal ke arah berkerajaan sendiri.
 • Kawasan pilihanraya
  • Kuching Municipal Council (KMC)
   • Dibahagikan 9 kawasan
   • William Tan dipilih Pengerusi pertama KMC
   • Ong Kee Hui sbg Timbalan
  • Sibu Urban District Council (SUDC) (1957)
   • Sibu dibahagikan 9 kawasan
   • Ting Chew Huat sbg pengerusi
   • John Loo Ling Chong Timbalan
 • Tindakan mengadakan pilihan raya mendapat sambutan baik dari rakyat pelbagai kaum kerana mereka boleh memilih wakil dalam kerajaan.
 

 

 
Imej ini menunjukkan carta alir yang menggambarkan peringkat dalam pilihan raya kecil di Malaysia. Terdapat enam kotak yang disusun dalam bentuk bulatan, masing-masing dihubungkan dengan anak panah. Kotak-kotak tersebut mengandungi teks berikut: 1. Pengeluaran Writ 2. Penamaan Calon 3. Kempen Pilihan Raya 4. Pengundian 5. Penjumlahan Rasmi Undi 6. Pengumuman Keputusan Pilihan Raya Di tengah-tengah bulatan, terdapat teks ‘Peringkat Dalam Pilihan Raya Kecil di Malaysia’. Di sudut kanan bawah, terdapat logo ‘Pandai’.