07-01: Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor

7.1

Pengasasan Kesultanan Pahang, Perak, Terengganu dan Selangor

Kesultanan Pahang
  • Kesultanan Pahang diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka
 
Kesultanan Perak
  • Kesultanan Perak diasaskan oleh keluarga diraja Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-16.
  • Kerajaan ini lahir selepas berakhirnya Kesultanan Melayu Melaka yang berpusat di Melaka.
 
Kesultanan Johor
  • Kesultanan ini diasaskan oleh keluarga diraja daripada susur galur Bendahara Johor Riau.
 
Kesultanan Selangor
  • Kesultanan Selangor diasaskan oleh keluarga diraja Bugis yang berpengaruh dalam Kesultanan Johor Riau pada abad ke-18.