01-02: Kewujudan Kerajaan di Alam Melayu

 
1.2  Kewujudan Kerajaan di Alam Melayu
 
 
Kerajaan Lokasi Masa Pusat Kerajaan

Kerajaan Funan

Lembah Sungai Mekong Abad Pertama Vyadhapura

Kerajaan Champa

Selatan dan tengah Vietnam Abad Kedua Indrapura

Kerajaan Srivijaya

Lembah Sungai Musi, Sumatera Abad Ketujuh Palembang

Kerajaan Angkor

Lembah Sungai Mekong Abad Kesembilan Hariharalaya

Kerajaan Majapahit

Lembah Sungai Brantas, Jawa Timur Abad Ke-13 Kota Trowulan

Kerajaan Kedah Tua

Sungai Mas dan Sungai Bujang Abad Kelima Sungai Mas dan Pangkalan Bujang.

Kerajaan Gangga Nagara

Pantai barat bahagian tengah Tanah Melayu. Abad Keenam Pangkalan