03-04: Struktur Sosial

 
3.4  Struktur Sosial
 
Pengenalan

Masyarakat kerajaan Alam Melayu terikat dengan struktur sosial yang hampir sama. Asas struktur ini terbahagi kepada kelas atasan yang dikenali sebagai golongan pemerintah dan kelas bawahan dikenali sebagai golongan diperintah.

 

  • Struktur sosial masyarakat kerajaan Alam Melayu yang tersusun memperkukuh sistem politik dan kedudukan pemerintah. Kelas atasan memainkan peranan menjaga dan melindungi rakyatnya, manakala kelas bawahan memberikan taat setia kepada golongan pemerintah. Peranan kedua-dua golongan ini mengukuhkan sistem masyarakat dan menyumbang kepada kestabilan kerajaan.