Pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi 

 

1.1

Pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi 

1. Reka bentuk: pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk menghasilkan produk yang memberi impak pada kehidupan

2. Teknologi: pengaplikasian ilmu sains dan matematik dengan menggunakan sumber semula jadi.

3. Reka bentuk dan teknologi: gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang dengan mengaplikasikan pengetahuan sains dan matematik.

4. Reka bentuk terbahagi kepada dua:

Konkrit Abstrak

Produk yang boleh dilihat dan dipegang

Produk yang boleh dilihat tetapi tidak boleh dipegang

Contoh: Bidang teknologi dan seni

Contoh: Perkhidmatan dan komunikasi

5. Elemen reka bentuk:

 • Garisan
 • Rupa
 • Bentuk
 • Tekstur
 • Saiz
 • Warna
 • Ruang

6. Prinsip reka bentuk:

 • Keseimbangan
 • Pengulangan
 • Kontras
 • Kepelbagaian
 • Kesatuan
 • Keringkasan
 • Harmon

7. Kriteria reka bentuk yang baik:

 • Kecenderungan inovasi
 • Kreativiti
 • Keaslian reka bentuk
 • Kekuatan kualti dan kebolepasaran
 • Ergonomik

8. Terdapat empat teknik pembinaan objek:

Pembenaman
Pembuangan
Penyatuan
Peleraian