Kepentingan reka bentuk dan teknologi

 

1.2
 
Kepentingan reka bentuk dan teknologi
 
 • Senarai kepentingan reka bentuk dan teknologi
 • Peranan reka bentuk
 • Etika dalam reka bentuk
 • Kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi
 

1. Senarai kepentingan reka bentuk

 • Menyumbang kepada perkembangan teknologi moden
 • Menyumbang kepada pembangunan sosial, sains dan perniagaan
 • Memenuhi kehendak individu dan masyarakat
 • Memudahkan urusan kera melalui pengubahsuaian
 • Memupuk nilai invensi, inovasi dan kreatif
 • Membuka laluan kerjaya dan pekerjaan
 

2. Peranan reka bentuk

Individu
 • Memberikan kebebasan memilih kepada pengguna
 • Menjadikan pengguna lebih kreatif
 • Menggunakan sumber alam secara bijak dan optimum
Masyarakat
 • Melindungi dan memelihara etika sosial
 • Melahirkan nilai-nilai estetika
 • Melahirkan masyarakat yang kreatif
Pengeluar dan negara
 • Mengeluarkan produk berjenama negara
 • Melindungi hak cipta rakyat
 • Meningkatkan pendapatan negara
 

3. Etika dalam reka bentuk

 • Keaslian
 • Jujur
 • Bermanfaat
 • Mesra alam sekitar
 • Selamat digunakan
 

4. Kerjaya dalam bidang reka bentuk dan teknologi

 • Arkitek
 • Pereka bentuk automotif
 • Pereka bentuk kejuruteraan
 • Pereka bentuk grafik
 • Pereka bentuk permainan
 • Pereka bentuk pengajaran
 • Pereka bentuk industri
 • Pereka bentuk fesyen dan lain-lain.